Bài phỏng vấn được lên trang bìa số báo đặc biệt tháng 12 năm 2018

Chủ tịch hội liên hiệp doanh nghiệp toàn cầu Nhật Trung ngài Wang Kun
 

Người Trung Quốc tại Nhật Bản coi trọng chữ tình, cùng nhau kết nối.

Chính trị gia, nhà kinh doanh được đăng tải trên trang bìa báo

Đăng tải truyền thông