Văn phòng trụ sở  Tokyo, Toshima-ku, Ikebukuro2-65-1 Plaza Feliz tầng 2
Ga gần nhất Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Saikyo đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến JR đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Tojo Tobutetsudo đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Seibuikebukuro đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Tokyo Metro Marunouchi đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Yurakucho đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến Tokyo Metro Fukutoshin đi bộ 5 phút
Từ cửa bắc ga Ikebukuro tuyến ShonanShinjuku đi bộ 5 phút
Điện thoại 03-5985-4968 

Địa chỉ cửa hàng miễn thuế 171-0021 Tokyo, Toshima-Ku, Nishiikebukuro 1-28-6  Tòa nhà Daiwasanngyou tầng 2